Projektiranje

Marković drvo d.o.o. Prilikom svake narudžbe trudi se osigurati trodimenzionalnu sliku vašeg proizvoda,uz mogućnost daljnih korekcija. Uz dogovore, svaki kupac je prihvaćen na isti način,te se poštuju njegove želje i odluke. Moguće je izraditi shemu izrade rogova za dvostrešne kuće,koja smanjuje izradu krovišta za nekoliko dana.